Transportskada


Kontrollera alltid att kartonger och emballage är helt, oöppnat och att antal kolli överensstämmer med vad som anges på fraktsedel.
Alla avvikelser måste noteras på chaufförens fraktsedel.
Skador som upptäckts i efterhand anmäls omgående, dock senast 7 dagar efter leverans. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan. Alla anmälningar kräver bilder.

Skicka bild på den skadade produkten till info@hos.se, skriv kundnummer eller verksamhetens namn i ämnesrubriken.