Med teknikbyggsatser från Technology Will Save Us kan barnen

skapa, spela, koda och uppfinna året runt.

Alla lär sig mer när de bryr sig om vad de gör. 

 

Projekt kommer snart på svenska.

 

Video: Bring making into your classroom


Titta på how-to videor på Tech Will Save Us YouTube kanal

 

Ett nytt spännande Maker Kit kommer i höst . . .

Läs mer om Technology Will Save Us:

 

Kickstarter Page 

BBC

WIRED

Fast Company

The Verge Gå vidare till webshopen för att beställa