Reklamationer

       
Maila in din reklamation till  reklamationer@hos.se

Om du upptäcker skada på din produkt när du öppnat paketet eller om du har erhållit en felaktig vara skall du kontakta oss omgående, senast inom 10 dagar, på reklamationer@hos.se eller per telefon. Förpacka varan väl i originalförpackning och returnera dem till oss. Kontakta alltid Hands-On Science AB innan retur skickas. Därefter får du information från oss om hur du skall skicka tillbaka varan. Vid felaktig eller skadad vara bekostas returportot av Hands-On Science AB. Returrätt gäller inom 14 dagar efter mottagandet. Om en vara som reklamerats visar sig vara felfri debiteras en hanteringskostnad på 30% av varuvärdet, dock minst 200 kr.

Garanti  


Vi lämnar ett års garanti på de flesta av våra produkter. Garantin gäller vid produktionsfel och inte vid olyckshändelse, vanvård, överspänning/ åska, onormal användning eller felaktig skötsel. 
Garantin gäller inte heller på byggsatser, glödlampor eller övriga förbrukningsartiklar såsom batterier (även laddningsbara) etc.
Spara ditt kvitto, det är din garantisedel.

Varor med garantifel repareras. Om reparationen anses olönsam kan varan bytas ut mot annan vara med motsvarande funktion eller prestanda. För juridiska personer gäller endast av tillverkaren angiven garanti, se produktens förpackning eller manual för mer information.