GIFTFRI FÖRSKOLA

    

   

      

Operation Giftfri förskola startades av Naturskyddsföreningen år 2013. Målet var att minska de miljögifter som barnen utsätts för på förskolorna. När barn växer och utvecklas är de särskilt känsliga, och undersökningar har visat att förskolan har högre halter av farliga ämnen än många andra inomhusmiljöer.

Projektet började med en inventering av 129 förskoleavdelningar i 40 kommuner, och resultatet visade att många områden i förskolemiljön behövde förbättras för att minska förekomsten av gifter.

Sedan dess har Naturskyddsföreningen, tillsammans med föräldrar, förskolepersonal, företag och allt fler organisationer jobbat för att få bort farliga ämnen från förskolemiljön.

Hands-On Science har alltid haft en drivkraft att åstadkomma en förändring när det gäller giftfri förskola och övriga miljöfrågor och har därför valt att stödja Naturskyddsföreningen ekonomiskt i deras arbete. Så var med och skapa en hållbar framtid för oss alla och låt oss börja med att våra barn får växa upp i en giftfri förskola! 

88 produkter


Copyright Hands-On Science AB