Hämta logotype ➤
 

Hands-On Science logotype

Ledorden för designen är kunskap, naturvetenskap, teknik, upptäckarglädje och kvalitet. Vi har behållit grundtanken med den gröna handen och den röda bollen från vår tidigare logotype, men ritat om den på ett sätt som tillför lite nya tankar och värderingar. Handflatan bildar nu ett S för Science. Fingrarna kan därmed även ses som en symbol för glädje, entusiasm, som sprudlar ut från S:et. Texten förmedlar hög kvalitet, teknik, men behåller ändå en personlig och mjuk ton. Logotypen fungerar bra både mot vit, grön och svart/mörk bakgrund. Släktskapet till logotyperna för Hands-On Science Text AB och Hands-On Science Trade AB behålls genom den gröna huvudfärgen, typografin och symbolen. De särskiljs genom sin egen komplementfärg som även går igen i respektive namn.

 

 

Färger

Färgerna är en viktig del i det grafiska budskapet. Hands-On Science har en huvudfärg, den gröna, samt en komplementfärg som särskiljer respektive systerföretag från varandra. Genom att använda dessa färger på ett konsekvent och balanserat sätt, kan man tydlig förmedla vilket av företagen budskapet kommer ifrån. En utmaning som man möter gäller färgåtergivningen. Beroende på om man skriver ut färgen på kontorsskrivaren, ser den på en bildskärm eller låter ett tryckeri ta fram papperskopior så finns risken att färgen har olika nyanser. Det är nästintill omöjligt att komma ifrån detta fullständigt; men det finns sätt att minimera detta problem. Genom att utgå från två standarder, en för tryck och en för bildskärmar, så har man tillgång till en bra referens för färgerna. Dessa två standarder är Pantone Matching System (PMS) och sRGB. Pantone är ett företag som tagit fram färgsystem som används som standard inom tryckbranschen – Pantone+ och Pantone GOE. För bildskärmar (t.ex. webben, Powerpoint-presentationer m.m.) så används sRGB, som är en av många RGB-färgrymder, som togs fram i samarbete med Microsoft och HP 1996 för användning i
bildskärmar, skrivare och på webben.


       
       
Pantone GOE Pantone GOE Pantone GOE Pantone GOE
127-1-4 24-1-6 41-1-4 84-1-6
       
Pantone+ Pantone+ Pantone+ Pantone+
7488 1788 2592 285
       
sRGB sRGB sRGB sRGB
R 112 R 244 R 159 R 9
G 213 G 36 G 37 G 114
B 73 B 52 B 180 B 206
       
# 70d549 # f42434 # 9f25b4 # 0972ce