15 oktober 2018 tecknade Hands-On Science ett nationellt ramavtal med SKL Kommentus inom området ”Lekmaterial - Pedagogiska läromedel”.

Avtalet gäller för perioden 2018-10-15 till 2020-10-15.

Se Pressrelease här 


Läs mer om avtalet på SKL Kommentus.  Du kan också kontakta oss eller den som är upphandlingsansvarig i din kommun.