Företagarna och Järfälla kommun är överens!
Årets företagare i Järfälla 2016 går till grundarna och ägarna till företaget Hands-On Science AB.

 

 

      

 

Motivering:
Agneta och Bengt Nilsson har i sitt företag Hands-On Science AB bidragit till att öka intresset och förståelsen för naturvetenskap, programmering, teknik och matematik hos barn och unga. Fokus ligger på distribuera enkla pedagogiska läromedel där det praktiska lärandet med händerna får ta plats. 
Agneta och Bengt Nilsson har visat att med en stark vision, brinnande intresse och hårt arbete kan företaget nå framgång.